Alemany Extraescolar

Cursos d’Alemany

 

El domini de l’alemany és un objectiu important per a molts alumnes, ja que avui dia és un idioma que obre portes al món laboral europeu. Els nostres cursos presencials d’alemany són ideals per aconseguir una base i avançar de forma efectiva i constant. La finalitat de les nostres classes és dotar als nostres alumnes de les eines necessàries i utilitzar l’idioma de manera efectiva i que sigui vehicle de comunicació.

 

Objectius

Adquirir les habilitats bàsiques productives i receptives tant del llenguatge oral com de l’escrit.

Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.

Desenvolupar la capacitat per a l’aprenentatge autònom i continu.

Desenvolupar actituds positives cap a la diversitat lingüística i pluralisme cultural del món actual.

Estructura dels nivells:

Seguim el Marc Comú Europeu de Referència(MECR)

A1 = Goethe-Zertifikat A1 – Start Deutsch 1

A2 = Goethe-Zertifikat A2 – Start Deutsch 2

B1 = Goethe-Zertifikat B1

B2 = Goethe-Zertifikat B2

C1 = Goethe-Zertifikat C1

C2 = Goethe-Zertifikat C2

Preus i hores

70€ preu mensual

2 hores a la setmana

Matrícula anual de 60€.

Curso/Nivel         Días Horario
Goethe-Zertifikat A1 – Start Deutsch 1,
        Dimarts 17.30—19.30
Goethe-Zertifikat A2 – Start Deutsch 2         Dimarts 17.30—19.30
Goethe-Zertifikat B1         Dimarts 17.30—17.30
Goethe-Zertifikat B2         Dimarts 17.30—19.30
Goethe-Zertifikat C1         Dimarts 17.30—19.30
Goethe-Zertifikat C2.1         Dimarts 17.30—19.30

 

Classes particulars d’alemany

Preus, Classes particulars

  • 1 alumne: 40€ preu hora;
  • 2 alumnes (preu/persona): 25€ preu hora.